Хидроизолация на сутерен и основи

29/09/2021

Съвременното строителство изисква ефективност при използването на цялото интериорно пространство, но и максимална сигурност при строителните основи. 

В този смисъл хидроизолацията на сутерена и хидроизолацията на основите изискват качествено направен проект с най-подходящите материали и безкомпромисно изпълнение.Основите на всяка една сграда са тези носещи части, от които зависи цялото поведение на конструкцията през целия живот на сградата. Затова според всеки вид строителство има подходящите решения за хидроизолация на основите.

Сутеренът, приземният етаж, погледнато отвътре навън е екстра пространство, което дава възможност за създаване на каквото си пожелаете: място за живеене, място за отдих; място за работилница, ателие, магазинче, фитнес, сауна. Редом с осветлението, обзавеждането, подреждането, трябва да вложите също толкова мисъл за да направите хидроизолация на сутерена.

Доброто решение изисква да се доверите на професионалисти, които ще изберат най-добрите хидроизолационни продукти за конкретния проект. Необходимо е да се направи качествен анализ на архитектурата и даденото пространство. Хидроизолацията се прави при основите, при вътрешните стени и външните страни на сутерена, но най-подходящото решение идва след като са взети под внимание всички фактори засягащи конкретното място.

Предимства при хидроизолация на сутерен и основи

Хидроизолацията на сутерена и основите ще ви носи много ползи постоянно, защото дори при екстремни дъждове, подпочвени води, при влага, заледявания и други природни явления, увеличаващи атаката към стените на къщата, вие ще имате адекватна защита. Особено актуална е тази защита при риск от наводнения.

Решавате възможни проблеми с влагата в сутерена и навлажняването на основите дължаща се на дъждовните води, влагата в почвата и подземните води. Решението е за постоянно.

Сутеренът означаване добавена стойност за собствениците на сградата. Това че, ще имате постоянна защита срещу проблеми с влагата, позволява да запазите структурата на сградата много по-дълго време, без да се налагат ремонтни дейности.

Повишаване значително енергийната ефективност на сградата. Уплътняване на стените, така че да запазват постоянна температура вътре в помещението. Това е особено важно ако сутеренът има пециално предназначение, където не са желани температурни колебания.

Защо имам нужда от хидроизолация на сутерена и основите?

Проблемите с влагата в ниската част на всяка сграда създават сериозни проблеми на собствениците. За да намалите до най-ниския минимум проблемни ситуации, хидроизолацията редом с другите важни решения за сутерена и основите, ще доведат до търсения резултат и то за много дълъг период от време.

Кога може да се направи хидроизолация на сутерен?

Практиката познава случаи с направа на хидроизолация по време на строителството на сградата, но и случаи в които това се случва след построен сутерен. И двете ситуации имат своите предимства и недостатъци, но качественото изпълнение решава нещата в полза на търсения краен резултат.

Какви са особеностите при хидроизолацията на основите?

Налични са широка гама от хидроизолационни материали за защита на основите, но дори и най-добрите от тях няма да се представят адекватно без подходяща подготовка на повърхността. Изпълнителите са изправени пред много предизвикателства при подготовката на основите, но отработените решения и ноу-хау винаги сработват и при най-трудните изпълнения.

Как се избират материалите за хидроизолация на сутерен и основи?

Изисква се внимателен подбор на всички материали според конкретния сутерен. Тъй като има различни собственици, с различни намерения и решения, сутеренната част може да се ползва вариативно. Затова се прави анализ на ситуацията и се постъпва според предишни изпълнения на подобни приземни части, или се търси най-ефективния избор. При основите нещата изглеждат по-комплексно, заради по-голямата сложност и постановка на самите основи.